Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling for Holbæk Senior Motion

08.02.2020


Torsdag d. 12. marts kl. 12.30 i Holbæk Sportsby.

 

Dagsorden iflg vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Forelæggelse af budget for indeværende år

7. a) Valg af bestyrelse i henhold til § 5

På valg:

Kasserer Annette Skamriis – ønsker genvalg

Jytte Petersen – ønsker genvalg

b) Valg af 2 suppleanter (valgt for 1 år)

c) Valg af 1 revisor (valgt for 2 år)

På valg:

Pernille Rosen Lunden – ønsker genvalg

d) Valg af 1 revisorsuppleant (valgt for 1 år)

8. Eventuelt


Efter mødet vil Vibeke Lund, DGI fortælle om muligheden for at deltage i Danmarks største idrætsstævne: DGIs landsstævne i Svendborg i 2021.


Kl. 14.00 Fortæller Poul Hangler, LBI om Bedstefarfodbold. Alle mænd er velkomne. HSMs bestyrelse informerer om HSMs samarbejde med Københavns Universitet (KU) og Holbæk Sundhedscenter omkring opstart af et fodboldhold og et bowlshold for utrænede mænd over 65 år. (60 -65 årige mænd er også velkomne.)

De to hold skal træne 2 x ugentligt fra sidst i marts til sidst i juni.

Interesserede mænd til disse to hold, vil blive testet af medarbejdere fra KU, umiddelbart efter de to indlæg ca. kl. 15-17. d. 12.03.20.

Se mere herom på vores hjemmeside og facebookside fra uge 9.


Holbæk Senior Motion giver en sandwich til mødet, hvor der også er mulighed for at købe drikkevarer.
Tilmelding hertil skal tilgå formand@holbækseniormotion.dk senest d. 6/3-2020 med angivelse af navn.