Klubnyheder

Aktiviteter frem til sommerpausen

25.04.2021

For medlemmer af Holbæk Senior Motion

Generalforsamlingen skulle have været afholdt i marts måned, men er fortsat udsat, da forsamlingsloftet endnu ikke muliggør afholdelse. Vi vender tilbage, når vi har vished for, hvornår generalforsamlingen kan gennemføres.


Bestyrelsen for Holbæk Senior Motion har drøftet vores muligheder og manglen på samme ved indendørs aktiviteter i den kommende tid. Der er rigtigt mange udfordringer i den sammenhæng: Til de mere praktiske hører, at der ingen adgang er til multihallen, der aktuelt anvendes som vaccinationscenter, at nogle af vores redskaber er flyttet af samme grund, der er ingen livreddere i svømmehallen m.m.


I forhold til corona-situationen er der også nogle forhold, der har indflydelse på vores muligheder:

  • Aktuelt er det kun personer der er 70 år eller mere, der kan gennemføre indendørs idræt.
  • Der skal kunne fremvises gyldigt ”corona-pas”.
  • Der er loft over antal deltagere
  • Det er foreningerne – altså os – der skal kontrollere ovenstående, og overtrædelser medfører bødestraf.
  • Blandt vores medlemmer (60+) går der en rum tid, før alle har fået tilbudt vaccination.

På grund af de praktiske forhindringer, de corona-betingede udfordringer og i særdeleshed fordi vi ønsker, at vores aktiviteter skal kunne afvikles trygt og sikkert, har bestyrelsen besluttet, at vi først genoptager vores sædvanlige indendørs aktiviteter til august – efter sommerpausen.

I mellemtiden vil vi opfordre alle til at fortsætte og opsøge muligheder for udendørs aktiviteter. Holbæk Senior Motion tilbyder:

  • Naturtræning – torsdage kl. 10 – 12
  • Gymnastik med gåtur – tirsdage kl. 10 – 11.30
  • Disc Golf – mandage kl. 10 – 12 (bemærk ny starttid)
  • Traveture – onsdage kl. 10.30 – 12
  • Fodbold – torsdage kl. 10 – 11-30

Se mere på https://www.holbækseniormotion.dk


Tilmelding

Hvis du allerede er tilmeldt en af ovenstående, behøver du ikke foretage dig noget. Hvis du ikke er tilmeldt og gerne vil være med, kan du skrive til Henning Reimann (besvare denne mail) og fortælle, hvad du vil deltage i.


Bestyrelsen vil melde ud, når der er nyt om vores muligheder.

I håb om en snarlig nogenlunde normal tilværelse.


Venlig hilsen

Bestyrelsen for Holbæk Senior Motion